เกี่ยวกับเรา

ธรรมชาติและความสะอาดของเกาะนี้คือความภูมิใจของเรา โปรดช่วยกันปกป้องและเก็บรักษาให้เกาะนี้สะอาดตลอดไป เราไม่อนุญาตให้คุณนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาเอง อาหารและเครื่องดื่มมีให้บริการที่รีสอร์ทอยู่แล้ว สิ่งที่คุณนำติดตัวมาที่เกาะจะเป็นเพียงขยะที่คุณทิ้งไว้ให้เราเท่านั้น
                   
                           ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ
The Sea

Swim to your hearts content but do it with wisdom!

Read More >

Excursions

This is a very chill island but there are a couple of activities for you and the family.

The Animals

The animals here are a blessing and Koh Bulone is their home also.

The Reef

The coral is vital to the islands ecosystem and so there are a few things you should know...

Keeping the place clean

Here are a few things that we ask you to do in order to help keep Bulone clean...

Food & Drinks

Our Chefs have been cooking for over 25 years and know how to cater to people with allergies

DISCOVER
MORE

ขอบคุณที่อ่าน

ทีม Bulone Resort